T’oferim un servei Global

Serveis per a PIMES

Et cobrim amb tots els tràmits de gestió que necessiti el teu negoci

Sol·licita’ns una consulta
Gestió JM Fàbrega

Serveis personalitzats per a PIMES

T’oferim un servei extern integral i personalitzat enfocat a la gestió i assessorament per cobrir totes les necessitats del teu negoci. Des de la constitució i alta de l’empresa et fem costat, portant i planificant els teus comptes, elaborant els llibres oficials, confeccionant i presentant les declaracions necessàries a l’Administració, altes i baixes a la Seguretat social, confecció de nòmines i assessorant-te i informant-te de tot el que sigui important per tu.

Serveis per a PIMES

T’oferim valor afegit

Un tracte personalitzat amb més de 50 anys d’experiència al sector.

Som el pont entre l’Administració pública i el client, a qui orientem amb la seguretat de ser bons coneixedors de la legislació vigent. Assessorem en el millor camí a seguir per poder complir amb totes les obligacions formals i en les millors decisions per la bona marxa del negoci.

Per la PIME ens adaptem a les seves necessitats amb la realització dels següents serveis:

 • Planificació fiscal de l’exercici.
 • Sistema Notificacions electròniques.
 • Confecció i presentació de declaracions d’impostos, resums anuals i declaracions informatives davant l’Agència tributària.
 • Impost de societats i pagaments fraccionats.
 • Confecció i presentació de declaracions censals (altes, modificacions, processament de les activitats dels nostres clients).
 • Revisió de la seva comptabilitat per tal que acompleixi les vigents normatives fiscals.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Ajornaments i resposta a requeriments fiscals.
 • Operacions vinculades i obligacions de documentació

L’entorn laboral canviant, requereix un assessorament que permeti oferir tranquil.litat als nostres clients. Una bona comunicació ens permet ser una realitat en la política activa dels Recursos Humans que necessita la seva empresa. Els aspectes clau que desenvolupem en l’àrea laboral són:

 • Alta i afiliació a la Seguretat Social tant en el seu règim general com especials.
 • Contractació laboral i de sol·licitud de subvencions.
 • Confecció dels rebuts de salaris, aplicació de l’IRPF i tramitació de la cotització a la Seguretat Social.
 • Sol·licitud de devolucions, gestió dels requeriments.
 • Tramitació i assessorament sobre les prestacions de la Seguretat Social.
 • Assessorament i acompanyament a la Inspecció de Treball i al Servei de Conciliacions Individuals.
 • Assessorament  i desenvolupament en relacions laborals, convenis col·lectius, reunions amb comitès d’empresa.
 • Estudis sobre organització del treball. Expedients de regulació d’ocupació (ERO), acomiadaments disciplinaris, sancions.
 • Optimitzem el compliment de les obligacions laborals de l’empresari en funció de la tipologia d’empresa.
 • Assistim en representació o si ho prefereix, l’acompanyem a totes les inspeccions de treball en les quals pugui veure’s sotmesa la seva empresa.

La voluntat de la nostra assessoria comptable és tractar les empreses de reduïda dimensió, les Pimes, inclús les més petites, amb el màxim rigor i ajudar-les a posar-se al dia en matèria d’organització, comptabilitat, presa de decisions, formació, etc. En definitiva, acompanyar-les en aquest procés de reconversió que obliga l’entorn actual. Per això oferim, a més dels genèrics, aquests serveis específics:

 • Assessorament comptable i seguiment trimestral de l’evolució de l’activitat econòmica
 • Confecció comptabilitat segons normativa vigent
 • Balanços i comptes de resultats
 • Actualització de comptabilitats endarrerides
 • Legalització de llibres oficials
 • Presentació de comptes anuals davant del Registre Mercantil
 • Elaboració d’informes econòmics i financers
 • Ajuda en l’elaboració de pressupostos
 • Estudis de viabilitat econòmica
 • Creació de plans comptables
 • Gestió Comptable a domicili

Cada vegada es fa necessari que les empreses siguin assessorades des d’un punt de vista jurídic i mercantil per un expert. No sols en la constitució d’una nova societat o en modificacions estatutàries, sinó en el compliment d’obligacions. Per aquest motiu les nostres àrees d’actuació són:

 • Presentació dels Comptes Anuals, la realització de Juntes o l’actualització anual dels llibres d’Actes i Registre de Socis
 • Constitució de societats civils, anònimes, limitades i altres
 • Redacció, confecció i modificació d’estatuts
 • Assessorament jurídic, dret mercantil i societari
 • Òrgans d’administració
 • Ampliacions i disminucions de capital, fusions, absorcions, dissolucions i liquidacions
 • Transmissions d’accions i participacions
 • Compravenda d’empreses o participacions socials
 • Assistència a juntes generals
 • Confecció i revisió de tot tipus de contractes mercantils
 • Informació d’aspectes legals per a societats, empresaris i professionals

El nostre departament d’assegurances treballa amb companyies de reconeguda solvència i prestigi que garanteixen un bon servei en els diferents rams (vehicles, llars, comerços, accidents, plans d’estalvi…). Estar ben assessorat abans de contractar una assegurança personal pot incidir molt en la seva situació fiscal i personal.

 • Contractació de pòlisses
 • Tramitació de sinistres
 • Encàrrecs serveis pericials
 • Assessorament fiscal per a productes inversió
 • Guia de tallers de confiança
50 anys
Atenció al client

Gestió JM Fàbrega

Aportem valor al teu negoci

Un gran equip humà al teu servei

934 523 300

Ajudem les PIMES

Ens encarreguem de la gestió del teu negoci perquè puguis dedicar-t’hi com es mereix.

“Feina excel·lent duta a terme per Gestió JM Fàbrega. Des del primer moment s’han ocupat de totes les gestions amb un tracte personal però alhora molt professional. Estem molt contents de poder comptar amb ells.”

Testimoni d’un dels nostres clients

JM Fàbrega Tordera

Atenció al Client

Gestoria de Barcelona · 934 523 300

Gestoria de Tordera · 937 640 343

Enviant aquestes dades accepto la política de privacitat.