No perdis el teu temps

Serveis per Autònoms

Solucionem la gestió de tots els tràmits que necessita un autònom per a realitzar la seva activitat amb tota tranquil·litat

Sol·licita’ns una consulta
Gestió d'autònoms

Gestió empresarial per autònoms

Si ets autònom, vols estar sempre ben assessorat, però no vols perdre temps en la gestió diària de la teva activitat, nosaltres ens encarreguem de tot. Des de l’alta d’autònoms, passant per l’elaboració dels llibres corresponents, presentació de les liquidacions d’IRPF i d’IVA així com altres tràmits davant de l’administració, a més del nostre assessorament en tots els àmbits que requereixis.

Gestió JM Fàbrega

T’oferim valor afegit

Un tracte personalitzat amb més de 50 anys d’experiència al sector.

Acompanyem als autònoms en el compliment de les seves obligacions per la seva tranquil·litat. Som el pont entre l’Administració pública i el client, a qui orientem amb la seguretat de ser bons coneixedors de la legislació vigent. Assessorem en el camí a seguir per poder complir amb totes les obligacions formals i en les millors decisions per la bona marxa del negoci.

 • Ajuda i orientació del model de tributació més adient en l´impost sobre la renda.
 • Confecció i presentació de declaracions d’impostos, resums anuals i declaracions informatives.
 • Càlcul de declaracions de la renda de les persones físiques.
 • Confecció i presentació de declaracions censals (altes, modificacions o cessament de les activitats dels nostres clients) davant l’Agència Tributaria.
 • Anàlisi i revisió de la informació rebuda per la correcta presentació de les declaracions tributàries.
 • Orientació i assessorament en referència al tipus de tributació més adient així com la conveniència de modificar la forma jurídica de la seva empresa.

Davant la complexitat del món laboral volem facilitar als nostres clients l´assessorament  adient per tal de focalitzar l’esforç a la seva activitat professional o empresarial. Una bona comunicació ens permet ser una realitat en la política activa dels Recursos Humans que necessita la seva empresa.

 • Assessorament en gestió laboral d’empreses i treballadors autònoms.
 • Altes, baixes i modificacions a la Seguretat Social.
 • Redacció de contractes de treball i presentació a la OTG.
 • Confecció de Nòmines.
 • Confecció i presentació de liquidacions de Seguretat Social.
 • Resolució de consultes.
 • L’assessorem per tramitar les prestacions de jubilació i/o invalidesa.
 • Oferim suport, en el supòsit que estigui de baixa mèdica els tràmits derivats de les prestacions per malaltia, accident, maternitat o paternitat, que li corresponguin tant davant del INSS com de la Mútua.

La comptabilitat no és només una obligació formal de l’empresa sinó una eina indispensable per a la seva gerència. Analitzant detalladament la situació econòmica i financera de l’empresa podem aconsellar la presa de decisions per millorar la rendibilitat del negoci. La qualitat de la informació comptable és un dels nostres objectius com a assessors.

 • Realització i assessorament comptable tant d’empresaris que estan en mòduls, estimació directa simplificada o normal.
 • Confecció comptabilitat segons normativa vigent.
 • Compte de resultats i balanços (en el cas que correspongui) i anàlisis de l’evolució de l’activitat.
 • Anàlisi de l’evolució dels ingressos, despeses i resultats.
 • Legalització de llibres oficials.
 • En cas que sigui necessari, actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Informació permanent sobre qualsevol modificació que l’afecti en matèria comptable.

Volem que el nostre assessorament mercantil sigui el més entenedor possible pels nostres clients. La personalitat pròpia de cada empresa es desenvolupa i s’adapta a les circumstàncies de cada moment. Aquests moviments constitueixen l’eix del nostre assessorament jurídic, ja que al llarg del temps es plantegen situacions que requereixen un tractament específic d’un professional en la matèria.

 • Assessorament jurídic en l’àmbit del dret mercantil i societari.
 • Constitució de societats civils, anònimes, limitades i altres que es considerin oportunes.
 • Redacció, confecció i modificació d’estatuts.
 • Assessorament i suport en la confecció de contractes mercantils.
 • Fonamentalment donem suport als autònoms en les decisions que afecten un canvi societari.

El nostre departament d’assegurances treballa amb companyies de reconeguda solvència i prestigi que garanteixen un bon servei en els diferents rams (vehicles, llars, comerços, accidents, plans d’estalvi…). Estar ben assessorat abans de contractar una assegurança personal pot incidir molt en la seva situació fiscal i personal.

 • Contractació de pòlisses.
 • Tramitació de sinistres.
 • Encàrrecs serveis pericials.
 • Assessorament fiscal per a productes inversió.
 • Guia de tallers de confiança.
50 anys
Atenció al client

Gestió JM Fàbrega

Aportem valor al teu negoci

Un gran equip humà al teu servei

934 523 300

Contacta’ns

Estem al costat dels autònoms amb els nostres serveis de gestió integral.

“Explica’ns el que necessites i trobarem la millor solució tant per al teu negoci com per a tu a títol personal”.

Jordi Fàbrega

CEO Barcelona

JM Fàbrega Tordera

Atenció al Client

Gestoria de Barcelona · 934 523 300

Gestoria de Tordera · 937 640 343

Enviant aquestes dades accepto la política de privacitat.