Política de Privacitat

GESTIÓ JM FÀBREGA, S.L.P. (d’ara endavant GESTIÓ JM FÀBREGA ) com a titular del lloc web, exposa en aquesta secció la Política de Privadesa corporativa, sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar, quan visiti qualsevol pàgina web jmfabrega.com.

L’objectiu de la Política de Privadesa d’és protegir la informació en Internet i les dades que l’usuari pugui introduir en la web.

Aquesta Política de Privadesa compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal: Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR),  relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al  tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades , i amb la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals , (LOPDGDD), per la qual cosa facilita la següent informació del tractament:

1. Ús i Tractament de Dades de Caràcter Personal

Amb la finalitat d’aplicar la máxima transparència en els tractaments de dades que realitza GESTIÓ JM FÀBREGA en el marc de la gestió i prestacions dels serveis contractats, publiquem la següent informació:

Finalitat de l’Tractament

Les dades facilitades per l’usuari o interessat s’utilitzaran per a realitzar les operacions previstes dins l’àmbit legal d’aplicació de dels serveis prestats per GESTIÓ JM FÀBREGA, serveis de gestoria i assessorament fiscal i contable, gestió i administració de finques i i mantenir la relació comercial amb l’Usuari .

Així les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Serveis de gestoria i assessorament fiscal i comptable dels clients interessats, i gestionar com administració de finques i comunitats de propietaris.

Legitimació de l’ Tractament

GESTIÓ JM FÀBREGA està legitimada per al  tractament dels dades dels interessats o usuaris per la relació contractual que regula la prestació de serveis que ofereix i pel consentiment exprés de aquests de facilitar les seves dades per a les finalitats anteriorment relacionades i a utilitzar- les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

En cas que l’ usuari o interessat no faciliti les seves dades o es negui al  tractament , no es podrà donar resposta o oferir el servei sol·licitat

Criteris de conservació dels dades

GESTIÓ JM FÀBREGA conservarà les seves dades mentre es mantingui la relació contractual de prestació de serveis i per aquell temps que la normativa comptable-fiscal aplicable estableixi.

L’usuari mantindrà les dades actualitzades i es compromet a notificar qualsevol variació a GESTIÓ JM FÀBREGA.

Es donarà de baixa quan es manifesti de forma expressa que no hi ha un interès per mantenir les dades per a complir alguna de les finalitats de l’tractament i quan ja no siguin necessaris per a tal finalitat.

Les dades es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció de les mateixes.

Comunicació dels dades

En cap cas les dades facilitades per l’ usuari o interessat seran cedides a tercers sense el seu consentiment excepte els que siguin necessaris transmetre a entitats financeres per a la gestió dels serveis o les administracions tributàries de acord amb la normativa fiscal aplicable.

Drets que assisteixen a l’ Usuari

En qualsevol moment l’ usuari pot exercir els seus drets :

  • Dret d’ accés , rectificació , supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.
  • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, inclosa la elaboració de perfils.
  • Dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets :  

  • Adreça postal: GESTIÓ JM FÀBREGA – c/ Consell de Cent, 289, 08011 Barcelona
  • Correo electrónico: gestio@jmfabrega.com.

Indicant quin dret es vol exercir i acompanyant la sol·licitud d’una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Informació addicional

MESURES DE SEGURETAT. De conformitat amb el que disposa a la normativa vigent en protecció de dades personals, GESTIÓ JM FÀBREGA, està complint amb totes les disposicions de la normatives de l’RGPD, per al tractament de les dades personals sota la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’ article 5 de l’RGPD, els que són tractats de manera lícita, lleial i transparent i en relació amb l’ interessat, i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats .

GESTIÓ JM FÀBREGA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD, per protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los .

2. Links

Com un servei als nostres visitants, els nostres llocs web poden incloure *hipervínculos a altres llocs que no són operats o controlats per GESTIÓ JM FÀBREGA. Per això GESTIÓ JM FÀBREGA no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Per favor abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a GESTIÓ JM FÀBREGA, tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

3. Ús de “Cookies”

La majoria de la informació que recopilem des dels nostres llocs web és informació anònima. Les “cookies” constitueixen una eina emprada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els usuaris. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al navegador que escrigui en el seu disc dur, amb informació sobre el realitzat per la pàgina.

A GESTIÓ JM FÀBREGA respectem la privadesa dels nostres visitants. Al mateix temps treballem contínuament per millorar la navegació de la nostra pàgina web d’acord amb els nostres usuaris, les seves necessitats o interessos, per determinar amb quina freqüència els usuaris utilitzen els nostres serveis i conèixer patrons estadístics de comportament.

Obtenim la informació per rastrejar el comportament dels usuaris. La informació s’utilitza únicament internament, amb l’objectiu d’incrementar la nostra comprensió del comportament dels usuaris en la web. Aquesta informació és una eina important per a nosaltres i millorar la qualitat del contingut i els serveis.

Per rastrejar el comportament dels usuaris utilitzem “cookies”, que poden ser descrits com a petits fitxers de dades que s’emmagatzemen en el navegador del seu ordinador. Les “cookies” realment només registren l’adreça de Protocol d’Internet dels visitants i no proporcionen a GESTIÓ JM FÀBREGA cap informació personal. Les “cookies” utilitzades compleixen amb els estàndards P3P, i no rastreja cap de les seves activitats fora de la web jmfabrega.com.

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les “cookies” o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada “cookie” i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció d’ajuda del seu navegador i conèixer com variar la configuració que actualment empra.

Encara quan l’usuari configurés el seu navegador per rebutjar totes les “cookies” o rebutgés expressament les “cookies” podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de la funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles.

En qualsevol cas, l’usuari podrà eliminar les “cookies” implantades en el seu disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert en la secció d’ajuda del seu navegador.

No obstant l’acceptació de la present política de privadesa implica que l’usuari ha estat informat d’una forma clara i completa sobre l’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (*cookies) així com que GESTIÓ JM FÀBREGA disposa del consentiment de l’usuari per a l’ús de les mateixes tal com estableix l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

4. Menors d’edat

La/s web/s de GESTIÓ JM FÀBREGA no es dirigeix/n a menors d’edat. No obstant això aquestes entitats s’eximeixen de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

5. Uns altres

Per entrar a les àrees d’accés restringit, els usuaris hauran de disposar de les claus d’accés corresponents. GESTIÓ JM FÀBREGA es reserven el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari. Les dades introduïdes pels usuaris hauran de ser exactes, actuals, veraços i seran processats i tractats en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Els usuaris seran responsables en tot cas de la custòdia de les seves claus d’accés, per la qual cosa seran de la seva exclusiva responsabilitat qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut de la mateixa, així com del seu extraviament o qualsevol altra circumstància que pogués suposar un risc d’accés d’utilització de la mateixa per tercers no autoritzats. Els usuaris hauran de comunicar-ho immediatament a GESTIÓ JM FÀBREGA perquè aquest procedeixi al bloqueig i a la substitució de la mateixa.

6. Modificació de la Política de Privadesa

GESTIÓ JM FÀBREGA es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació d’aquests.