Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE GESTIÓ JM FÀBREGA, S.L.P.

jmfabrega.com

GESTIÓ JM FÀBREGA, S.L.P (d’ara endavant GESTIÓ JM FÀBREGA ) amb domicili al c/ Consell de Cent 289 entresòl, posa a disposició en el seu lloc web jmfabrega.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de GESTIÓ JM FÀBREGA per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web jmfabrega.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

GESTIÓ JM FÀBREGA està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 41043 Llibre, Secció General, Foli 111, Full nº 376842 Inscripció 1ª · CIF B65003014

L’accés al lloc web de GESTIÓ JM FÀBREGA implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre íntegrament. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. La utilització del lloc web de GESTIÓ JM FÀBREGA no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament GESTIÓ JM FÀBREGA prohibeix els següents:

1.1.1. Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de GESTIÓ JM FÀBREGA o a tercers.

1.1.2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spaming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”).

1.2. GESTIÓ JM FÀBREGA podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA – CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. GESTIÓ JM FÀBREGA utilitzant fonts internes i externes de tal manera que GESTIÓ JM FÀBREGA únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. Tercers aliens a, GESTIÓ JM FÀBREGA bé mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a través de hiperenllaços o links a altres llocs web o a notícies d’altres llocs dels quals no és titular GESTIÓ JM FÀBREGA. En cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o *hiperenlaces.

L’USUARI que desitgi establir un hiperenllaços en el seu lloc web al lloc web de GESTIÓ JM FÀBREGA no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3. GESTIÓ JM FÀBREGA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA – DRETS D’AUTOR I MARCA

GESTIÓ JM FÀBREGA informa que el lloc web jmfabrega.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de GESTIÓ JM FÀBREGA. S’utilitzen fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

QUARTA – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. GESTIÓ JM FÀBREGA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de GESTIÓ JM FÀBREGA.